Covid-19

Als u reist met een taxi krijgt u te maken met de regels die betrekking hebben op het juist dragen van een mondneusmaker. Of en wanneer er een mondneusmasker gedragen dient te worden, is afhankelijk van de leeftijd van de reiziger.

Let op! Een ‘face shield’ of gelaatsscherm is geen vervanger voor het dragen van een mondneusmaker. Voor een passagier is het, indien een mondneusmasker verplicht is, toegestaan om een zelfgemaakt mondneusmasker te dragen.

Chauffeurs dragen een chirurgisch mondneusmasker. Wanneer zij dit dragen, is afhankelijk van de vorm van vervoer waarvoor zij ingezet worden. Het dragen van een mondneusmasker is namelijk alleen bij contractvervoer verplicht en/of bij bedrijven met chauffeurs in loondienst  waar dit in het bedrijfsreglement vastgelegd is.

 Sinds de uitbraak van de Covid-19 pandemie geldt er in Nederland een noodverordening, dat is een soort tijdelijke wetgeving. In de noodverordening staat dat alle passagiers vanaf 13 jaar een niet-medisch mondneusmasker dragen als zij reizen per taxi.

 Nederland is opgedeeld in 25 veiligheidsregio’s. De regels kunnen per regio verschillen. Naast de noodverordening zijn er ook nog protocollen. Zo is er is een RIVM-protocol. Dit protocol geldt alleen voor passagiers met Covid-19 of klachten die daarbij passen. Het RIVM-protocol is het enige protocol dat te vinden is op de website van het RIVM. Naast het RIVM-protocol zijn er ook nog 3 sectorprotocollen. De sectorprotocollen zijn opgesteld door Koninklijk Nederlands Vervoer, KNV. Die verschillende protocollen kunt u hier downloaden.

De noodverordening, de tijdelijke wetgeving dus, staat boven een sectorprotocol. In de sectorprotocollen staat bijvoorbeeld een andere leeftijd dan in de noodverordening. U gaat dus te maken krijgen met opdrachtgevers die strengere eisen stellen dan dat er in de sectorprotocollen staat. Simpelweg omdat zij zich hebben te houden aan de wet, de noodverordening. Een voorbeeld. In de noodverordening staat dat alle passagiers vanaf 13 jaar een niet-medisch mondneusmasker dragen en in het sectorprotocol staat dat kinderen tot en met 17 jaar geen mondneusmakers hoeven te dragen.

Binnen het leerlingenvervoer en overige vormen van contractvervoer zoals de verschillende regiotaxi-contracten en Valys, is bepaald dat alle passagiers vanaf 13 jaar een niet-medisch mondneusmasker dragen.

Let op! De chauffeur kan en mag u dus weigeren als u geen niet-medisch mondneusmaker draagt, of dit niet op de juiste manier draagt. Dit geldt dus ook als u wenst te reizen met een ‘face shield’ of gelaatsscherm.

Alleen als iedereen zich aan de regels houdt kunnen we met elkaar corona de wereld uit helpen.

 Zowel U als de chauffeur hebben recht op veiligheid!