RECHT OP VEILIG VERVOER

Iedereen heeft recht op veilig vervoer. Weet u wat de regels zijn?

Wet- en regelgeving

De wet- en regelgeving voor het taxivervoer en daarmee ook het rolstoelvervoer is vastgelegd in de Regeling Voertuigen 2009 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV).

Ontheffing gordelplicht

Het is een chauffeur wettelijk verboden te gaan rijden als een passagier in een rolstoel geen gordel draagt zonder geldige ontheffing. Het CBR is de enige instantie die een ontheffing kan verstrekken. 

Iedere rolstoelinzittende heeft recht op veilig vervoer, maar ook iedere chauffeur die rolstoelinzittenden vervoert heeft recht op veiligheid.

In de praktijk blijkt dat rolstoelinzittenden vaak onvoldoende op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving waar chauffeurs mee te maken krijgen. Daarom heeft ABC speciaal voor u deze website gemaakt. Het motto van ABC is namelijk dat iedere passagier – ongeacht zijn of haar beperking – recht heeft op een plezierige, maar bovenal veilige taxirit.

Op deze website kunt u alles vinden over de Code VVR. VVR staat voor Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden. Bij contractvervoer wordt er altijd gewerkt conform de Code VVR. De Code VVR geeft taxichauffeurs, taxibedrijven, rolstoelpassagiers en gemeenten richtlijnen om rolstoelinzittenden veilig te vervoeren. Het ‘Platform Code VVR’ heeft in 2017 een nieuwe versie van de ‘Code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers’ (Code VVR) gepubliceerd.

Op 1 januari 2022 is de Code VVR die door Sociaal Fonds Mobiliteit is ontwikkeld definitief geworden. Tot 31 december 2021 gold nog een overgangstermijn voor rolstoelen die niet aan de crashtest eis (ISO-norm 7176-19) konden voldoen. Omdat met name complexe en aangepaste rolstoelen niet altijd aan de crashtest eis konden voldoen, geldt vanaf 1 januari 2022 de crashtest eis als een dringende aanbeveling.

De veiligste manier om te reizen is op een gewone autostoel. De rolstoel gaat dan als bagage mee en in zo’n geval is een gecrashteste rolstoel ook geen aanbeveling. Kan een passagier de overstap niet maken? Dan is het aan de chauffeur om te beoordelen of veilig reizen mogelijk is, wanneer de rolstoel  op vier plaatsen wordt vastgezet en de passagier de driepuntsveiligheidsgordel op de juiste manier draagt. Uiteraard tenzij de passagier in het bezig is van een geldige ontheffing die is afgegeven door het CBR.

Contractvervoer

ABC ontwikkelde in opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport de online cursus ‘Het Rolstoel ABC’.

Crashtest

Waarom is een gecertificeerde rolstoel zo balangrijk? En hoe worden deze getest op veiligheid?

Ongevallen

Lees meer over de gevolgen van onjuist personenvervoer, zowel voor passagier als chauffeur.

Over ons

Wilt u meer informatie over de mensen achter Recht Op Veilig Vervoer?

Samen

Het is belangrijk dat iedereen die betrokken is bij het vervoeren van passagiers met een rolstoel weet wat de eisen zijn conform de Code VVR. Het is van belang om te weten dat het geen nut heeft om stickers te plakken en vastzetogen te gebruiken op een rolstoel die geen crashtest heeft gehad.

Wij zijn als ABC vanzelfsprekend niet de enige die veilig vervoer belangrijk vinden. Verschillende organisaties, gemeentes en vervoersbedrijven hebben hun betrokkenheid en waardering voor dit initiatief getoond.

Zij informeren zoveel mogelijk mensen over het bestaan van onze website en het feit dat zij recht hebben op veilig vervoer. Samen kunnen we het rolstoelvervoer veiliger maken.

Wij hopen van harte dat u ook met ons meedoet.

 

Meer weten over Recht Op Veilig Vervoer?