Ontheffing gordelplicht

Het CBR is de enige instantie die gerechtigd is een ontheffing voor de gordelplicht te verstrekken. Een verklaring die door een huisarts of een specialist is afgegeven is hiervoor onvoldoende. Het is een chauffeur wettelijk verboden te gaan rijden als een passagier in een rolstoel geen gordel draagt zonder geldige ontheffing. Wanneer er sprake is van een driepuntsgordel, is het belangrijk dat de gordel ook als driepuntsgordel gedragen wordt. Sommige, oudere, voertuigen zijn nog voorzien van alleen heupgordels. Wanneer een bus nog voorzien is van een heupgordel is dit toegestaan. Tegenwoordig mogen er alleen voertuigen met driepuntsgordels geleverd worden. Iedereen draagt die veiligheidsgordel op de juiste manier, tenzij er een ontheffing is die is afgegeven door het CBR.

Speciale dank

ABC bedankt Miranda Verhoeks die heeft meegewerkt aan de opnames over de ontheffing van de gordelplicht. Miranda heeft een progressieve spierziekte en wordt 24 uur per dag beademd. Zij stuurt haar grote elektrische rolstoel met een joystick feilloos de bus in.

Miranda heeft een door het CBR afgegeven ontheffing voor de gordelplicht. Deze verklaring dient zij iedere 5 jaar opnieuw aan te vragen. In de verklaring staat vermeld dat zij deze alleen hoeft te tonen aan de politie, maar tijdens het vervoer per taxi is de chauffeur verantwoordelijk voor haar veiligheid en gordelgebruik. Wij instrueren daarom chauffeurs om te checken of de passagier een geldige ontheffing heeft. Klik hier voor een Miranda in actie.