Over ons

ABC Adviesbureau is een onderdeel van ABC Taxikeurmerk Advies en Training; een gerenommeerde en deskundige partij op het gebied van de ontwikkeling van instructiemateriaal met een uitgebreide staat van dienst in de taxibranche. ABC ontwikkelde naast ´Het Rolstoel ABC´, in opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport, allerlei cursussen over de verschillende vervoerscontracten. U kunt hierbij denken aan leerlingenvervoer, maar ook Regiotaxivervoer en Valys.

In de door ABC ontwikkelde internetcursussen worden chauffeurs, aanvullend op hun kennis van de wettelijke vereisten, uitgebreid getraind en getoetst. Bijvoorbeeld op het gebied van de omgang met allerlei verschillende doelgroepen zoals passagiers met een auditieve en/of visuele beperking, rolstoelinzittenden, passagiers met een verstandelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel. Aan de ontwikkeling van het cursusmateriaal is o.a. meegewerkt door Stichting Alzheimer Nederland, KNGF Geleidehonden, de Stichting Hulphond, verschillende ervaringsdeskundigen en de projectleider van het project rolstoelvervoer van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Klik hier voor de website van ABC.