Contractvervoer

Tijdens wegcontroles, uitgevoerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport, is gebleken dat het vervoer van rolstoelinzittenden lang niet altijd even veilig is. Dat was de reden voor het project ‘rolstoelvervoer’. ABC ontwikkelde in opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport ‘Het Rolstoel ABC’. Een online internetcursus die voor iedereen toegankelijk is. De eerste versie van deze cursus bevatte alle wettelijke eisen waaraan vervoer dient te voldoen. Opdrachtgevers stellen echter steeds hogere eisen. Zij willen graag dat u veilig vervoerd wordt. In aanbestedingen eisen zij niet alleen dat er gewerkt wordt conform de Code VVR, maar ook dat er gebruik gemaakt wordt van goedgekeurde vastzetsystemen. Overige eisen zijn het gebruik van milieuvriendelijke voertuigen, winterbanden, maar ook zaken als wie een scootmobiel in de bus plaatst bijvoorbeeld.

Eenduidige en landelijke wetgeving hierover ontbreekt. Dat maakt het voor zowel de chauffeurs als de passagiers onduidelijk en onoverzichtelijk.

Om die reden is er een aantal voorbeelden opgenomen in de geactualiseerde versie van ‘Het Rolstoel ABC’. ABC heeft in opdracht van verschillende gemeentes cursussen ontwikkeld om de ‘specifieke’ regels per vervoerscontract uit te leggen. Het is belangrijk dat ook u daarvan op de hoogte bent. Voorbeelden zijn ‘Het Drechthopper ABC’,Het ZOOV ABC’, ‘Het Deeltaxi West-Brabant ABC’, ‘Het Avan ABC‘, ‘Het Omnibuzz ABC’ en vele anderen.

Het is dus heel goed mogelijk dat u vanuit of binnen een gemeente reist waarbij de opdrachtgever heeft besloten dat er nooit passagiers staand op de lift mee naar boven gaan. Bijvoorbeeld nadat de chauffeur de scootmobiel in de bus heeft gezet. Bij het landelijke Valysvervoer is het wel toegestaan om met behulp van de chauffeur staand via de lift de bus te betreden. Er zijn ook vervoerscontracten waarbij de chauffeurs een extra opvouwbare rolstoel bij zich hebben. Een passagier die slecht ter been is, kan in zo’n geval zittend in een rolstoel de bus via de lift betreden.

Een voorbeeld hiervan is Regiotaxi Utrecht. De chauffeur heeft zich te houden aan de afspraken die er binnen een vervoerscontract zijn gemaakt. Een passagier dient op zijn of haar beurt op de hoogte te zijn van de spelregels binnen het vervoerscontract.